Wielkanoc 2013 – Alleluja!

Zmartwychwstanie Pańskie 2013

Kochani !

       Miłość Chrystusa przynagla nas /… / za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci,
co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i
zmartwychwstał.                       (2 Kor 5,14-15)
Gdy nadeszła Paschalna Noc, rany Chrystusa zajaśniały światłem, Chrystus powstał z
grobu, zmartwychwstał. Ta Niezwykła Noc nadała ludzkości nowy wymiar. Przed
człowiekiem otworzyły się zdumiewające możliwości.
W naszym życiu musi rozbłysnąć radość Wielkiej Nocy, musi nastąpić
zmartwychwstanie. Moc Twego Jezu Zmartwychwstania niech pomoże nam powstać ze
swoich grobów, odwrócić się odważnie od swego grobu przeszłości i pozostawić w nim
wszystko to, co w nas jest złe, grzeszne, słabe, bezradne, beznadziejne, aby
usłyszeć i zobaczyć Zmartwychwstałego Jezusa wołającego do nas; czemu płaczesz?
Kogo szukasz? J 20,15 oraz doświadczyć radości i wolności zmartwychwstania.
Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego dobrze sobie uprzytomnić,że trzeba
być przegranym, żeby zwyciężyć,
być ubogim, żeby coś dawać ludziom,znikać, żeby trwać,
być bezużytecznym, żeby stać się pożytecznym dla kogoś,
żyć po ciemku, żeby stać się światłem,umrzeć, aby żyć,
kochać i nie przestawać cierpieć.Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy
dopiero wszystko się zaczyna.
Ks. Jan Twardowski

Gdy ciemności nas ogarną, poślij nam Jezu anioła zmartwychwstania, aby odsunął od
nas kamień, który uniemożliwia nam żyć i wyjść poza siebie, wyjść do ludzi. Blask
światła Wigilii Wielkanocnej, blask paschału i świec, niech przeniknie nasze
ciemności, dokona w nas cudu zmartwychwstania i uwrażliwi nasze serca na potrzeby
drugiego człowieka.

Życzymy z całego serca wszelkich darów od Zmartwychwstałego Chrystusa i radowania
się z Jego bliskości.

Uwielbiając Chrystusa w Tajemnicy zmartwychwstania dziękujmy za Sakramenty
wielkanocne: Eucharystii i Kapłaństwa. Alleluja! Zmartwychwstał Pan

Miłego i owocnego świętowania
z modlitwą i  z paschalną radością
życzą Lucyna i Wojtek
z IV kręgiem DK