Rozpoczęcie Roku DK w Lęborku. Krąg rejonowy.

Rozpoczęcie nowego roku formacyjnego 2015/2016 „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO” odbyło się w sobotę 19 września w Sanktuarium św.Jakuba Apostoła w Lęborku, na Mszy św. o godz.18.00.

Po Eucharystii Moderator rejonowy o. Przemek udzielił błogosławieństwa wraz z rozesłaniem dla par animatorskich.

Następnie udano się do salki św. Franciszka, gdzie odbył się Krąg rejonowy DK.

Wszystkich powitała Para rejonowa, która przedstawiła nowy skład Kręgu rejonowego. W tym roku formacyjnym tworzą go animatorzy:

  • Krąg św. Jadwigi Królowej  –  Trudzia i Zenek
  • Krąg  św. Maksymiliana Kolbe – Bogusia i Paweł
  • Krąg św. Jana Bosko – Krysia i Mirek
  • Krąg św. Brata Alberta – Krysia i Andrzej
  • Krąg bł. L.M. Beltrame Quattrocchich – Joasia i Tadeusz
  • Krąg św. Jana Pawła II – Agnieszka i Andrzej

Przedstawiono również zmianę kapłana w kręgu bł. L.M. Beltrame Quattrocchich. Omówiono  udział małżeństw w rekolekcjach formacyjnych w minionym roku formacyjnym. Świadectwem z przeżytych rekolekcji podzielili się Lucyna i Wojtek , Krysia i Mirek oraz Joasia i Tadeusz.

Animatorzy dzielili się radościami z formacji duchowej w swoich kręgach, najważniejszymi wydarzeniami.

W dalszej części spotkania poruszono temat rocznej formacji – W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO.  Główne zagadnienia przedstawiła Lucyna. Przypomniano zadania par odpowiedzialnych.

Omówiono aktualne problemy i czekające nas zadania.

Na spotkaniu obecna była, pełniąca posługę skarbnika rejonowego Trudzia, która przedstawiła rozliczenie finansów  za ubiegły rok. W tym miejscu przypomniano o odpowiedzialności materialnej za DK .

Obecni animatorzy zapoznali się z projektem planu pracy na ten rok, który po omówieniu został zaakceptowany.

W dalszej kolejności omówiono sprawy organizacyjne październikowego RDW oraz propozycje rekolekcji dla rejonu lęborskiego nt. zobowiązań.

Spotkanie zakończyło się odmówieniem I tajemnicy bolesnej – Modlitwa w Ogrójcu oraz modlono się w intencji jedności DK w rejonie za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami.

Rozpoczęcie Roku DK w Lęborku – galeria

Krąg rejonowy – galeria