Rekolekcje dla małżeństw w Wielkim Poście

W  czasie Wielkiego Postu małżeństwa z naszych kręgów (3 z kręgu V i 1 z nowego, pilotowanego) wzięły udział w Spotkaniach Małżeńskich. W  Pelplinie w lutym (22-24) odbył się tzw. weekend podstawowy, a w marcu (1-3) w Gdyni  tzw. rekolekcje pogłębiające na temat “Ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych”. Spotkania Małżeńskie są prowadzone przez dobrze przygotowane do tego małżeństwa i kapłanów, którzy od lat zajmują się problemami rodziny i małżeństwa. Tak profesjonalnie przygotowane i poprowadzone w duchu dialogu rekolekcje są niezwykłą okazją do wzmocnienia więzi małżeńskiej. Ofiarowany sobie wzajemnie czas jest szansą  spotkania z Bogiem i współmałżonkiem. Spotkania Małżeńskie bardzo dobrze wprowadzają w teorię dialogu i uczą praktyki dzielenia się słowem.

Więcej informacji na stronach: http://www.spotkaniapelplin.pl/ oraz http://www.spotkaniagdynia.pl/

Zapraszamy także do galerii zdjęć.