Joanna Beretta Molla i Piotr Molla

Święta Joanna Beretta Molla i Piotr Molla byli małżeństwem tylko 7 lat. Jednak ten stosunkowo niedługi okres był ożywiany, pełną pasji, miłością do siebie i do Chrystusa. Świadczy o tym obfita korespondencja, która stanowi treść tej książki.

Listy obojga małżonków są przekonującym dowodem na to, że droga do świętości niekoniecznie prowadzi przez klasztory czy posługę kapłańską, ale może wić się pośród świata: prowadzi przez zaangażowanie w pracę, pełnię miłości, poświęcenie wychowaniu i wykształceniu dzieci.