Moderator

o. Andrzej Szulta OFM Conv

Poprzedni Moderatorzy DK Lębork:

o. Przemysław Płaszczyński OFM Conv
o. Marek Kiedrowicz OFM Conv