Krąg VI

Krąg  tworzą cztery małżeństwa  przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Linii:

  • Aleksandra i Piotr,
  • Anna i Stanisław,
  • Małgorzata i Zygmunt,
  • Celina i Andrzej.

Opiekunem kręgu jest ks. proboszcz Wojciech Senger.

Krąg istnieje cztery lata. Animatorami kręgu byli Aleksandra i Piotr w roku 2016/2017.

Obecnie animatorami na rok 2017/2018 są Celina i Andrzej.