O nas

Domowy Kościół jest świeckim ruchem modlitewno – formacyjnym, będącym gałęzią Ruchu Światło-Życie, założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Jest jednym z ruchów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

W swoim charyzmacie Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na dążenie współmałżonków do bycia bliżej Boga poprzez takie elementy formacji jak:

  • modlitwa osobista,
  • modlitwa małżeńska,
  • modlitwa rodzinna,
  • czytanie i rozważanie Pisma Świętego,
  • dialog małżeński,
  • reguła życia,
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Domowy Kościół ma za zadanie nieść pomoc małżeństwom sakramentalnym w budowaniu duchowości, miłości i jedności małżeńskiej, stwarzając tym samym jak najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Praca w kręgach przebiega w cyklu rocznym, zaś  spotkania modlitewno – formacyjne odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca. W okresie letnim uczestniczymy w oazach rodzin lub w innych formach rekolekcyjnych.