Diakonia Wyzwolenia

Odpowiedzialni: Krysia i Andrzej Konkolowie

Diakonia Wyzwolenia wyrosła z pragnienia ks. Franciszka Blachnickiego, by Ruch Światło – Życie formował do wolności, prawdziwej wolności człowieka. Realizacją tego pragnienia było stworzenie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Z tej inspiracji zrodziła się Diakonia Wyzwolenia. Tak jak sama Krucjata, Diakonia ta nie zajmuje się tylko problemem alkoholizmu, ale wszelkimi zniewoleniami. Oczywiście, alkoholizm jest tą niewolą, która najbardziej rzutuje na nasze społeczeństwo, dlatego też skupiamy się na nim w szczególny sposób. Diakonia Wyzwolenia promuje Krucjatę Wyzwolenia Człowieka na rekolekcjach, w parafiach, szkołach, ponadto organizuje marsze trzeźwości, podejmuje modlitwę w intencji ludzi uzależnionych, spotyka się z alkoholikami na Mszy Świętej, czuwaniach trzeźwościowych czy spotkaniach rozrywkowych, organizuje bale bezalkoholowe, np. sylwester. Oczywiście, Diakonia nie idzie do innych bez modlitwy i wewnętrznej siły, czemu służą spotkania formacyjne i wspólna Eucharystia.

Członkowie tej grupy są Bożymi wojownikami o wolność i godność każdego człowieka. Jednakże wolnym od wszystkiego, co poniża godność człowieka, powinien być każdy oazowicz, jako że 9. Drogowskaz Nowego Człowieka pt. Kultura mówi o całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków.

KWC_logoWprowadzenie

Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 – czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt modlitwy we wspólnocie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wyraża się on przede wszystkim w łączącej nas corocznej pielgrzymce KWC do różnych sanktuariów w Polsce oraz tekście modlitwy opracowanej przez naszego założyciela Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, znanej nam wszystkim z deklaracji jako Modlitwa KWC.

Spotkania:


Zapraszamy na spotkanie formacyjne KWC które odbędzie się w dniu 11.10.2014 o godzinie 17.00 w Domu Pielgrzyma w salce św. Franciszka.