Diakonia Liturgii

Odpowiedzialni: Basia i Jarek Kozakiewicz

Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczetniczyć, a moim
zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgi.

VII Drogowskaz Nowego Człowieka

Episkopat reguluje sprawy liturgii sprawowanej w małych grupach. Zapraszamy do lektury rozporządzenia.

Materiały formacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami formacyjnymi Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło – Życie diecezji pelplińskiej opracowanych przez kleryka Tomasza Borka. Miłej lektury.