Czym się zajmujemy

Bieżąca działalność DKS Lębork:

 • Zamieszczanie materiałów nadsyłanych przez członków DK na stronie internetowej,
 • Nadzór techniczny nad stroną internetową,
 • Dystrybucja newslettera,
 • Opieka nad komunikacją e-mailową,
 • Prowadzenie podstrony rejonowej na diecezjalnej stronie internetowej RŚŻ,
 • Uczestnictwo w spotkaniach diecezjalnej DKS,
 • Obsługa informacyjna i multimedialna Rejonowych Dni Wspólnoty.
 • Prowadzenie działu wzajemnej pomocy,

Cele działalności DKS Lębork:

 • Stworzenie wspólnie z Diakonią Ewangelizacyjną video-przewodnika duchowości małżeńsko – rodzinnej,
 • Regularne projekcje wartościowych filmów,
 • Podnoszenie świadomości informatycznej członków DK, poprzez konferencje, spotkania, warsztaty, itp.