Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów w Pelplinie

„Wspólnie… pracować dla prawdy” (3J 1, 8)

Pod takim hasłem w sobotę 15 listopada odbył się DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW (DDSA) Kręgów Rodzin DK. Był on kontynuacją spotkania ze stycznia br.

Zawiązanie wspólnoty odbyło się w Sali konferencyjnej Collegium Marianum o godzinie 9.30.

W tematykę Dnia Skupienia wprowadził ks.kanonik Wincenty Pytlik – Moderator Diecezjalny DK, który w kilu słowach raz jeszcze przypomniał znaczenie słowa animator. Ponownie wybrzmiały słowa przypominające wszystkim, iż bycie animatorem oznacza gotowość do posługiwania: w małżeństwie, w rodzinie, w kręgu, we wspólnocie, w parafii … – poświęcić swój czas, dać siebie, spalać się dla innych.

Następnie ks. Wincenty wygłosił konferencję pt. Rola animatora na spotkaniu kręgu – prawidłowy przebieg spotkania.

Przypomniano, że animator to człowiek:

 • odpowiedzialny za swój krąg;
 • głębokiej wiary i modlitwy;
 • zdolny nieść trudy i cierpienia swojej wspólnoty;
 • żyje sakramentami;
 • współpracuje z łaską Ducha św.;
 • rozumie istotę Ruchu Światło-Życie;
 • stoi na straży depozytu wiary i charyzmatu DK.

Za przebieg całego spotkania odpowiedzialni byli Genia i Krzysztof Wieccy, którzy zaznaczyli w swojej wypowiedzi, iż w Domowym Kościele funkcję animatora pełnią małżonkowie WSPÓLNIE – są PARĄ ANIMATORSKĄ. Wskazali również pozycje literatury wspomagające w posłudze oraz pracę w kręgach:

 • Ewangelia 2015. Droga, Prawda i Życie.
 • Zasady Domowego Kościoła
 • Spotkanie w kręgu
 • Rola kapłana w Domowym Kościele
 • Domowy Kościół. Ewangelizowanie i pilotowanie
 • Domowy Kościół I rok pracy; II rok pracy – cz. A, cz. B
 • Domowy Kościół. Listy do wspólnot rodzinnych

Potem odbyły się spotkania w 4 grupach, w których omawiano prawidłowy przebieg spotkania kręgu.

Każda grupa miała inny temat:

 • dzielenie się życiem,
 • modlitwa na spotkaniu,
 • zobowiązania,
 • temat formacyjny.

Pracując metodą „burzy mózgów”, tworzono listę cech prawidłowego przebiegu spotkania. Padało mnóstwo propozycji, wszyscy byli bardzo aktywni i otwarci na współpracę.

Kolejnym punktem dnia był Namiot Spotkania. Przenieśliśmy się do Kaplicy Collegium Marianum, by rozważać Ewangelię (Flp 2, 12-18).

Wspólnie z Oazą Modlitwy przygotowaliśmy się do Eucharystii, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kanonik Wincenty Pytlik – Moderator Diecezjalny DK. W skierowanym do nas słowie powiedział m.in.:

 • poprzez analogię do wędrujących ptaków przyrównał animatora do przywódcy, który najpierw ewangelizuje siebie, następnie siebie nawzajem np. w ramach takich spotkań jak dziś: umacnia się, nabiera sił, by wrócić do siebie silniejszym. Jest powołany do wielkich rzeczy – by przewodzić całej wspólnocie.
 • na podobieństwo pszczół musimy czuć się odpowiedzialni za siebie nawzajem; jeśli ktoś słabnie trzeba go wzmocnić, ewangelizować, zmotywować.
 • powinniśmy być gotowi do modlitwy cichej, bezinteresownej bo bez niej nic nie ma. Od nowa przez modlitwę to nawołanie do tego by modlić się w intencji całego ruchu, całej wspólnoty, za siebie nawzajem, za księży – aby umieli wypełnić swoje powołanie.

Po mszy św. w Refektarzu czekał na nas przepyszny obiad. Wzmocnieni posiłkiem, udaliśmy się na zakupy materiałów DK w Diakonii Słowa. Uzupełniliśmy nasze biblioteczki o kolejne pozycje.

Następnie w sali konferencyjnej kontynuowaliśmy spotkanie ogólne. Przyszedł czas na zaprezentowanie efektów pracy poszczególnych grup. Z wypowiedzi przedstawicieli każdej z grup wyłonił się obraz prawidłowego przebiegu spotkania kręgu. Moderator diecezjalny odpowiadał na liczne, związane z tym pytania. Uzupełnieniem była prezentacja multimedialna o pracy w diakoniach, przygotowana przez M. Z. Lejków z Diakonii Rekolekcyjnej.

Na zakończenie miała miejsce Modlitwa zawierzenia poprowadzona również przez M. Z. Lejków.

Jesienny Dzień Skupienia Animatorów zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Wincentego wraz z rozesłaniem dla wszystkich par animatorskich.

Utworzyliśmy jeden krąg. Pieśnią Zjednoczeni w Duchu oraz Dobrze, że jesteś … nasze spotkanie, bardzo bogate w przeżycia, dobiegło końca. Umocnieni w Duchu Świętym, wzbogaceni darem wspólnoty, wyruszyliśmy do naszych domów.

„Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań…” (Flp 2, 14)

Galeria zdjęć